Se og Opplev arbeider med å tilrettelegge for naturfotografer i og rundt Longyearbyen. I 2020 skal vi kunne tilby skjul for fotografering av fugler i perioden april til september. Dette vil være bla praktærfugl, ærfugl, smålom, polarsvømmesnipe, gås, vadere etc. Vi har også satt opp fotoskjul i Troms, som vil bli tilgjengelig for leie.